Lite historik

Det finns flera olika historier om russian blue-kattens ursprung och det har funnits flera olika namn på denna blå korthårskatt. Det sägs att blå katter var flitigt förekommande vid tsarernas hov i Ryssland och att blå katter följde med lastfartyg till Storbritannien från Archangelsk i Ryssland runt sekelskiftet, så kallade "archangelsk-katter". Men det finns också uppgifter om att blå katter kommit från ön Malta och länderna runt Medelhavet ännu tidigare. Hur som helst så var det först 1948 som rasen officiellt fick namnet russian blue i Storbritannien.

Hur kom då russian blue-katten till Sverige?
Den första katten som registrerades som russian blue i Skandinavien hette Pierette. På hennes stamtavla står det att hon föddes den 23 april 1941 av okända föräldrar. Ingen kan dock med säkerhet säga varifrån Pierette egentligen kom. Kanske var hon helt enkelt en hittekatt.

Pierette parades med en brunmaskad siames som hade anlag för blått (Longfellow of Annam). I den första kullen föddes den blå hanen Casimir von Elsdorff som senare parades med sin blå helsyster från nästa kull, Muzette of Rossia. Det var Lis Langberg från Danmark som ägde dessa katter och i maj 1947 tog hon med sig mamma Muzette och hennes tre ungar till Svenska Kattklubbens utställning i Stockholm.

Karin Olssons uppfödning - "av Olsenburg"
Den ena av Muzettes ungar som var med på stockholms-utställningen, Anita of Finlandia, köptes av Karin Olsson. Karin blev den första, och länge också den enda, svenska russian blueuppfödaren. Anita som var född den 9 mars 1947 blev den andra stambokförda katten i Sverige över huvud taget, med registreringsnummer 2 i Svenska Kattklubben, och det är med henne som den svenska russian blueaveln börjar.

Anita of Finlandia parades med sin far, Casimir von Elsdorf och i den kullen föddes Pjåter av Olsenburg som i sin tur senare parades med sin mor, och därmed var grunden lagd för Karin Olssons uppfödning av russian blue i Sverige. Anita, som bara blev fyra år gammal, fick ändå tjugofyra ungar varav flera exporterades till både USA och Europa. Anita ställdes dessutom ut en hel del med stor framgång, hon var en av de första katterna i Sverige som fick den då nya utmärkelsen CACIB.

Nya uppfödare
1958 importerades Anitas dotterdotter, Blue Bell of Finlandia, till Sverige från Danmark. I Blue Bells första kull föddes en honkatt som av många skulle komma att kallas "Sveriges vackraste ryss", Blue Moon af Mölleby. Detta blev början på en ny era inom russian blueaveln i Sverige. Många nya uppfödare satte igång under de närmaste åren och de svenska russian bluekatterna blev berömda för sin skönhet vida omkring. Ett sextiotal katter exporterades, varav hälften till USA.

Russian Blue Klubben
Den svenska Russian Blue Klubben bildades i Göteborg den 13 november 1977. Klubben skulle verka för att främja intresset för russian blue i Sverige och även bredda avelsbasen. Snart beslutades även att ett medlemsblad skulle ges ut med fyra nummer per år och så har också skett sedan dess. 1978 kom det första numret av Ryska Posten ut och än idag kan den som är intresserad köpa alla de gamla årgångarna av tidningen.

Från början hade klubben bara ett tjugotal medlemmar, men idag ligger medlemsantalet runt fyrahundra huvudmedlemmar. Den kanske viktigaste av klubbens målsättningar är att bevara den skandinaviska russian bluetypen.
Russian Blue Klubben har en kattungeförmedling där intresserade kattungespekulanter kan få uppgift om vilka kattungar som finns till salu i hela landet. Kattungeförmedlaren kan även tala om ifall det finns katter som behöver omplaceras eller söker fodervärd. I Ryska Posten finns också uppgifter om födda och väntade kullar och planerade parningar. Klubben har dessutom ett avelshaneregister och ett register över unghanar, 6-12 månader för att uppfödarna lättare ska kunna planera en parning med hankattens ägare i god tid före en eventuell kastrering.

Medlemsavgiften i Russian Blue Klubben är 150 kronor per år. Man behöver inte ha en egen russian bluekatt för att bli medlem.
Besök gärna Russian Blue Klubbens hemsida.

Intresset för rasen har varit mycket stort bland kattungeköparna de senaste åren. Uppfödarna har oftast många fler intressenter än antalet kattungar till salu, så det kan vara bra att vara ute i god tid och ha kontakt med flera olika uppfödare för att vara säker på att få en ryss i familjen.